Wymagania na stopnie junior

Home / Karate / Wymagania na stopnie junior

10.1 kyu – Junior (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)
10.2 kyu – Junior (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)
9.1 kyu – Junior Junior I część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)
9.2 kyu – Junior (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)
8.1 kyu – Junior (niebieski pas, 1 czerwony pagon)
8.2 kyu – Junior (niebieski pas, 2 czerwone pagony)
7.1 kyu – Junior (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)
7.2 kyu – Junior (niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)
6.1 kyu – Junior (żółty pas, 1 czerwony pagon)
6.2 kyu – Junior (żółty pas, 2 czerwone pagony)
5.1 kyu – Junior (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)
5.2 kyu – Junior (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)
4.1 kyu – Junior (zielony pas, 1 czerwony pagon)
4.2 kyu – Junior (zielony pas, 2 czerwone pagony)
3.1 kyu – Junior (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)
3.2 kyu – Junior (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony)
2.1 kyu – Junior (brązowy pas, 1 czerwony pagon)
2.2 kyu – Junior (brązowy pas, 2 czerwone pagony)
1.1 kyu – Junior (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)
1.2 kyu – Junior (brązowy pas, czarny pagon + 2 czerwone pagony)


Opis wymagań na stopnie junior poniżej 16 lat
Wymagania egzaminacyjne Polskiej Federacji Karate Shinkiokushinkai (format .pdf) 


10.1 kyu – Junior (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)

10.2 kyu – Junior (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)

Minimum 2 miesiące ciągłego treningu
10.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)
10.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne

 • Znaczenie Karate-Do oraz Shinkyokushinkai
 • Właściwy sposób składania Karate-Gi
 • Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
 • Etykieta Dojo
 • Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne

Pozycje

 • Yoi Dachi
 • Fudo Dachi
 • Zenkutsu Dachi

Uderzenia

 • Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)
 • Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki

 • Seiken jodan uke
 • Seiken mae gedan barai
 • Seiken mae juji gedan barai

Kopnięcia

 • Hiza ganmen geri
 • Kin geri

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/10thkyu


9.1 kyu – Junior (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)

9.2 kyu – Junior (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu.
9.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)
9.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)

Ogólne

 • Historia Karate-Do oraz Shinkyokushinkai
 • Znaczenie Kanku

Pozycje

 • Sanchin Dachi
 • Kokutsu Dachi
 • Musubi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken ago uchi
 • Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)

 • Seiken chudan uchi uke
 • Seiken chudan soto uke

Kopnięcia (geri)

 • Mae geri chudan chusoku

Kata

 • Taikyoku Sono ichi
 • Taikyoku Sono ni

Ćwiczenia z oddechem

 • Nogare

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku:
Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/9thkyu


8.1 kyu – Junior (niebieski pas, 1 czerwony pagon)

8.2 kyu – Junior (niebieski pas, 2 czerwone pagony)

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
8.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, 1 czerwony pagon)
8.2 kyu – Junior II część (niebieski pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Kiba dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
 • Seiken shita tsuki
 • Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)

 • Seiken morote chudan uchi uke
 • Seiken chudan uchi uke gedan barai

Kopnięcia (geri)

 • Mae geri chusoku jodan

Kata

 • Taikyoku Sono San

Sanbon kumite wariant I

W pozycji Zenkutsu – Dachi:
I Krok atak: seiken oi tsuki jodan – obrona: seiken oi jodan uke
II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
Obrona: Kiba – Dachi (45°), Seiken oi chudan Soto uke
Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku

Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/8thkyu


7.1 kyu – Junior (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)

7.2 kyu – Junior (niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)
 

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
7.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)
7.2 kyu – Junior II część ( niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Neko ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Tettsui oroshi ganmen uchi
 • Tettsui komekami
 • Tettsui hizo uchi
 • Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

 • Seiken mawashi gedan barai
 • Shuto mawashi uke

Kopnięcia (geri)

 • Mae chusoku ke age
 • Teisoku mawashi soto keage
 • Heisoku mawashi uchi keage
 • Yoko sokuto keage

Kata

 • Pinan Sono Ichi

Dodatkowe ćwiczenie

 • Ibuki sankai
 • Nogare ura

Ippon kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai,
Kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan

Kumite

Jiyu Kumite
4 walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo- siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/7thkyu


6.1 kyu – Junior (żółty pas, 1 czerwony pagon)

6.2 kyu – Junior (żółty pas, 2 czerwone pagony)

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu.
6.1 kyu – Junior I część (żółty pas, 1 czerwony pagon)
6.2 kyu – Junior II część (żółty pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Uraken shomen ganmen uchi
 • Uraken sayu ganmen uchi
 • Uraken hizo uchi
 • Uraken ganmen oroshi uchi
 • Uraken mawashi uchi
 • Nihon nukite (uderzamy w przód – Me tsuki)
 • Yonhon nukite (jodan, chudan)

Bloki (uke)

 • Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Kansetsu geri sokuto
 • Yoko geri sokuto chudan
 • Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)

Kata

 • Pinan sono ni

Ippon kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan
Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka
5 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów.

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/6thkyu


5.1 kyu – Junior (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)

5.2 kyu – Junior (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
5.1 kyu – Junior I część (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)
5.2 kyu – Junior II część (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Moro ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Jodan Hiji ate

Bloki (uke)

 • Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)
 • Ushiro geri (chudan lub gedan) 3 sposoby

Kata

 • Pinian sono san

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan
Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan

Renraku

Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka
6 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/5thkyu


4.1 kyu – Junior (zielony pas, 1 czerwony pagon)
 
4.2 kyu – Junior (zielony pas, 2 czerwone pagony)

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu.
4.1 kyu – Junior I część ( zielony pas, 1 czerwony pagon)
4.2 kyu – Junior II część (zielony pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Heisoku dachi
 • Uchi hachiji dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Shuto Sakotsu uchi
 • Shuto uchi komi
 • Shuto yoko ganmen uchi
 • Shuto hizo uchi
 • Shuto jodan uchi uchi

Bloki (uke)

 • Shuto jodan uchi uke
 • Shuto jodan uke
 • Shuto chudan soto uke
 • Shuto chudan uchi uke
 • Shuto mae gedan barai
 • Shuto mawashi uke (mae)

Kopnięcia (geri)

 • Yoko geri jodan sokuto
 • Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)
 • Ushiro geri jodan (3 metody)

Kata

 • Sanchin no kata

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke
Kontra: Jodan Yoko Geri

Sanbon kumite wariant II
Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę wprzód do zenkutsu dachi)

Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
8 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/4thkyu


3.1 kyu – Junior  (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)

3.2 kyu – Junior  (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony)

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu.
3.1 kyu – Junior I część (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)
3.2 kyu – Junior II część (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Kake dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Chudan hiji ate
 • Chudan mae hiji ate
 • Age hiji ate (jodan, chudan)
 • Ushiro hiji ate
 • Oroshi hiji ate

Bloki (uke)

 • Shuto juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)

Kata

 • Pinan Sono Yon

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke
Kontra: Kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka
10 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/3rdkyu


2.1 kyu – Junior (brązowy pas, 1 czerwony pagon)

2.2 kyu – Junior (brązowy pas, 2 czerwone pagony)

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
2.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, 1 czerwony pagon)
2.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne

 • Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i Światowej Organizacji Shinkyokushinkai Karate
 • Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji.

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Hiraken tsuki (jodan, chudan)
 • Hiraken oroshi uchi
 • Hiraken mawashi uchi
 • Haishu (jodan, chudan)
 • Age jodan tsuki
 • Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

 • Koken uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Nidan tobi geri
 • Mae tobi geri (3 metody)

Kata

 • Pinan sono go
 • Gekisai dai

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke
Kontra: Kiba – Dachi (45°), Jodan Age Tsuki

Kumite

Jiyu Kumite
12 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku

Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/2ndkyu


1.1 kyu – Junior (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)

1.2 kyu – Junior (brązowy pas, czarny pagon + 2 czerwone pagony)

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu.
1.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)
1.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, czarny pagon + 2 czerwone pagony)

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
 • Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)
 • Oya yubi ippon ken

Bloki (uke)

 • Kake uke (jodan, chudan)
 • Chudan haito uchi uke

Kopnięcia (geri)

 • Jodan uchi haisoku geri
 • Oroshi uchi kakato geri
 • Oroshi soto kakato geri
 • Yoko tobi geri

Kata

 • Yantsu
 • Tsuki no kata

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke
Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri

Kumite

Jiyu Kumite – 15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów.

Renraku

Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Techniki: https://www.smartdojo.net/karate/kyokushin/syllabus/1stkyu