Karate dla dzieci

Home / Karate dla dzieci

Karate dla dzieci

Karate jest sportem z elementami samoobrony, a wartością treningu karate dla dzieci są korzyści fizyczne, wychowawcze i społeczne. Trening karate składa się z kihon – doskonalenia techniki wykonywanych ruchów, kata – walki z pozorowanym przeciwnikiem i kumite – walki z przeciwnikiem rzeczywistym. Przekłada się to na równomierny rozwój organizmu dziecka. Karate łączy ćwiczenia siłowe i ogólnorozwojowe, rozwija gibkość, zwinność i zdolności koordynacyjne. Uczy konsekwencji, cierpliwości i skupienia. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci, które w dzisiejszych czasach spędzają czas zapatrzone w komputer. Regularna aktywność fizyczna w grupie rówieśników pozwoli uniknąć problemów związanych m.in. z tego typu biernością: wzmocni samoocenę, nauczy wytrwałości, zmotywuje do rozwoju i nauki.

Karate to doskonalenie charakteru i rozwijanie siły ducha. Jest to sport indywidualny, ale zaspokaja potrzebę przynależności, poprzez spotkania z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach, integrację i zabawę w grupie. Dzieci uczą się:

  • dyscypliny
  • opanowania
  • koncentracji
  • dokładności
  • współdziałania
  • szacunku
  • stanowczości
  • pewności siebie
  • samoobrony

Karate może stać się pasją na całe życie. Jest to sztuka walki, która uczy motywacji poprzez doskonalenie umiejętności oraz wyznaczanie i osiąganie celów, do których należy m.in. udział w zawodach czy zdobywanie kolejnych stopni (kyu). Osiąganie kolejnych etapów na drodze karate jest dodatkowym czynnikiem zachęcającym do rozwoju i ciągłej pracy nad sobą.

Zapraszamy na treningi karate kyokushin dzieci od 5 lat.
Zobacz grafik.

Przysięga dojo
1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia się.
4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.
8. Nie będziemy stosować ani rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.